Aktualności
Kronika
Parafia
Kancelaria
Galeria
Linki
Kontakt
  AKTUALNOŚCI | NOWY OŁTARZ | REMONTY,NAPRAWY,INWESTYCJE | Modlitwa Kół Żywego Różańca 2014/2015 |  
.
CHRYSTUS KRÓL – PAN WSZECHŚWIATA (23.11.2014)

1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka.          Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności. Dzisiaj jest święto patronalne  AKCJI katolickiej  oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

2. Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, a może przede wszystkim w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką społeczną Kościoła i współpracując z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu i kraju, kierując się przy tym zasadami wiary.

3. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu. Za tydzień I Niedziela Adwentu – Nowy Rok Liturgiczny . Można pobłogosławić wieńce adwentowe.

4. W niedzielę   Mszę święte  w Jasieniu  są odprawiane o 7.30, 10.00, 12.00 i 18.00 ,a w Jabłońcu o 9.00 , a w  Jasionnej o 10.30. W dni powszednie jest Msza święta rano będzie o 7.00-  i  wieczorem  o 17.00 z wypominkami

6. Modlitwie różańcowej, Koronce do Bożego Miłosierdzia o  16.15  przewodniczy w tym tygodniu  róża  p.w. N M P Niepokalanie Poczętej – zelatorka- pani Józefa Materna.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - naszego „Tygodnika Niedziela” , „Gościa niedzielnego” i „ Rycerza Niepokalanej”

8. Bóg zapłać ofiary składane na renowację świątyń w naszej parafii i Domu Katechetycznego.

9. Bóg zapłać rodzinom z ul. Boczna i Budowlanych i za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół, a w sobotę przyszłą prosimy  wiernych z ul. Buczka 2,4.6.

W tym tygodniu patronuje nam:
24 XI – św.Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter i jego Towarzysze, męczennicy wietnamscy; w tej grupie są różne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby świeckie; ich wspólną cechą charakterystyczną jest odważne głoszenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach dzisiejszego Wietnamu (wspomnienie obowiązkowe).

10. Dzisiaj zbieramy do puszek na odbudowę spalonej katedry w Sosnowcu.

11. W środę - 26.11. po Mszy świętej wieczornej jest spotkanie Apostolatu Maryjnego. Zapraszamy serdecznie !!!!

12.  W przyszłą niedzielę będzie zmiana tajemnic różańca  świętego  wraz z konferencją. Po Mszy św. o godzinie 7.30.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA GRUDZIEŃ 2014-11-16

Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami

Solenizantom i  Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia, radości, pokoju i Bożego błogosławieństwa i opieki Pani Różańca świętego i wszystkich świętych
 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (16.11.2014r.)
Dzisiaj – w niedzielę - po Mszy św. o 10.00 będzie spotkanie połączone z konferencja comiesięczną dla rodziców dzieci I Komunijnych.
 
1. Przeżywamy dziś 33 niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Zarówno ten fakt, jak i listopadowa aura mogą sprzyjać refleksji nad tym, na co jest ukierunkowane nasze życie. Do czego dążymy? Co jest dla nas najważniejsze? Odpowiedzi na te pytania możemy szukać przede wszystkim w sobie, ale też może nam w tym pomóc katolicka prasa czy dobra literatura religijna, ukazująca to, co rzeczywiście jest ważne i wartościowe w życiu. Zachęcamy zatem do nabywania czasopism religijnych również przy wyjściu z kościoła.

2. Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich zmarłych, zwana „wypominkami”. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie nie tylko w dniach, gdy jest ona ofiarowana za naszych zmarłych, lecz również w innych dniach, abyśmy łączyli się w modlitwie jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego, która pragnie wspomagać naszych braci należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się. Wypominki w naszym kościele odprawiane są codzienne o godz.17.00

3. W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz, do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego. Wspomnienie to jest też okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

4. Za tydzień, w niedziele, 23 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organizacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Chrystus Król jest Patronem naszego Seminarium. Taca idzie na Seminarium Duchowne w Paradyżu.

5. W niedzielę   Mszę święte  w Jasieniu  są odprawiane o 7.30, 10.00, 12.00 i 18.00 , w Jabłońcu o 9.00 , a w  Jasionnej o 10.30. W dni powszednie jest Msza święta rano będzie o 7.00 (  w poniedziałek, piątek i sobota)-  a  wieczorem  o 17.00 we wszystkie dni -  z wypominkami

6. Modlitwie różańcowej, Koronce do Bożego Miłosierdzia o  16.15  przewodniczy w tym tygodniu  róża  p.w. N M P Bolesnej – zelatorka – pani Janina Górniak.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej -naszego „Tygodnika Niedziela” , „Gościa niedzielnego” i „ Rycerza Niepokalanej”

8. Bóg zapłać ofiary składane na renowację świątyń w naszej parafii i Domu Katechetycznego.

9. Bóg zapłać rodzinom z ul.I Armii  (numery nieparzyste) i za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół, a w sobotę przyszłą prosimy  wiernych z ul. Boczna i Budowlanych.

W tym tygodniu patronują nam:
· 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym (wspomnienie obowiązkowe);
· 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica; jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości (wspomnienie obowiązkowe);
· 19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza (wspomnienie obowiązkowe);
· 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary (wspomnienie obowiązkowe);
· 22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych (wspomnienie obowiązkowe).

Solenizantom i  Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia, radości, pokoju i Bożego błogosławieństwa i opieki Pani Różańca świętego i wszystkich święty
 
RELACJA FILMOWA - KONCERT Krzysztof Koniarek
 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (09.11.2014r)
Pomnik na grobie śp. ks prałata Tadeusza Dobruckiego w Żarach- Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Pomnik ten jest darem serca SZKOŁY KATOLICKIEJ I WIERNYCH z ŻAR.
Dzisiaj jest zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. JEST TO DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM.

1. Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia bazyliki Chrystusa Odkupiciela na Lateranie, która jest nazywana matką i głową wszystkich kościołów. Bardziej jest ona znana jako bazylika św. Jana na Lateranie, gdyż kościół ten posiada aż trzy tytuły: Chrystusa Odkupiciela, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Właśnie ta bazylika, a nie bazylika św. Piotra jest katedrą papieża i Rzymu. Do roku 1308 Lateran był rezydencją papieży. Jako katedra papieża, jest parafią dla nas wszystkich, dlatego jako cały Kościół obchodzimy dziś owo święto.

2. W to święto stajemy wobec tajemnicy Kościoła, którego fundamentem jest Jezus Chrystus, a opoką – Piotr. Przypominamy sobie o mocnej więzi Kościołów lokalnych ze Stolicą Apostolską. Obchodząc to święto, pragniemy wyrazić wdzięczność za wszystkie świątynie, w których gromadzi się lud Boży. Każdy kościół to dom Boży w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie – jak to jest w innych religiach – jedynie dom modlitwy. Wszyscy bowiem jesteśmy żywym domem Bożym. Podobnie jak z poszczególnych kamieni czy cegieł składa się budowla gmachu kościoła, tak i z wiernych składa się Chrystusowy Kościół. Niech to święto zatem stanie się dla nas okazją do refleksji, co to znaczy, że przynależę do Kościoła i w jaki sposób czuję się zjednoczony z innymi wierzącymi, a także z pasterzami Kościoła. Temat ten możemy podjąć również w naszych rodzinnych czy przyjacielskich rozmowach.

3. Przez cały miesiąc listopad w kościele trwa modlitwa za naszych bliskich zmarłych. „Wypominki”, jak tę modlitwę popularnie nazywamy, są odprawiane codziennie o godz. 17.00 Kartki z imionami zmarłych, za których pragniemy się modlić.

4. We wtorek, 11 listopada, w naszej ojczyźnie będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jak zapewne pamiętamy, zostało ono ustanowione dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Przywrócono je w 1989 roku po przemianach ustrojowych naszej ojczyzny. Jest to niewątpliwie ważna data, dlatego pamiętajmy, aby w tym dniu jako osoby wierzące uczestniczyć również we Mszy św., by modlić się o rozwój i pomyślność naszego kraju. Msza św. w tym dniu będzie o godz.11.00 w intencji naszej Ojczyzny i o 17.00.

5. W niedzielę   Mszę święte  w Jasieniu  są odprawiane o 7.30, 10.00, 12.00 i 18.00 ,a w Jabłońcu o 9.00 , a w  Jasionnej o 10.30. W dni powszednie jest Msza święta rano będą w poniedziałek, piątek i sobota o 7.00-  i  wieczorem  o 17.00 z wypominkami

6. Modlitwie różańcowej, Koronce do Bożego Miłosierdzia o  16.15  przewodniczy w tym tygodniu  róża  p.w. N M Panny Wniebowziętej – zelatorka – pani Teresa Mączka

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej -naszego „Tygodnika Niedziela” , „Gościa niedzielnego” i „ Rycerza Niepokalanej”

8. Bóg zapłać ofiary składane na renowację świątyń w naszej parafii i Domu Katechetycznego.

9. Bóg zapłać rodzinom z ul I Armii  numery parzyste) i za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół, a w sobotę przyszłą prosimy  wiernych z ul. I Armii ( numery nieparzyste).

10. W CZWARTEK PO mszy św. wieczornej będzie katecheza chrzcielna.

    W tym tygodniu patronują nam:

    ·10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła; przyczynił się bardzo mocno do rozwoju nauczania Kościoła, wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej jedności Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);

    ·11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe);

    ·12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik; był gorliwym zwolennikiem unii, tzn. pełnej jedności chrześcijan obrządku prawosławnego z Kościołem katolickim (wspomnienie obowiązkowe);

    ·13 XI – św. św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie obowiązkowe).

Solenizantom i  Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia, radości, pokoju i Bożego błogosławieństwa i opieki Pani Różańca świętego i wszystkich świętych.
 
BIERZMOWANIE 2014 - RELACJA FILMOWA (SB)
 
1
2
3
4
5
6
7
8
...
33
Od 01.07.2006 odwiedziło nas: 503635 osób.