Aktualności
Kronika
Parafia
Kancelaria
Galeria
Linki
Kontakt
  AKTUALNOŚCI | NOWY OŁTARZ | REMONTY,NAPRAWY,INWESTYCJE |  
.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA (21.09.2014)
1. Dzisiaj jest zbiórka do puszek na KUL i Wydział Filozoficzno – Teologiczny w Zielonej Górze.
2. Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji. W tym roku orędzie to skupia się wokół tematu… Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z treścią tego orędzia, możemy je znaleźć na katolickich stronach internetowych lub też w prasie, która jest dostępna… [przy wyjściu z kościoła].
3. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.
4. Liturgia dzisiejszej niedzieli natomiast zachęca nas do refleksji nad naszą życiową postawą. Nad tym, czy cechuje się ono prawością w postępowaniu. Warto też pomyśleć nad tym, czy nie oceniamy innych zbyt pochopnie i jedynie na podstawie zewnętrznego wyglądu.
5. W dzisiejszą  niedzielę rozpoczynamy cykl konferencji dla rodziców dzieci I Komunijnych. Spotkanie odbędzie się po Mszy świętej o 10.00- do kwietnia 2015 r. Obecność obowiązkowa.
6. W dzisiejszą  niedzielę jest  Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę.
7. W niedzielę   Mszę święte  w Jasieniu  są odprawiane o 7.30, 10.00, 12.00 i 18.00 ,a w Jabłońcu o 9.00 , a w  Jasionnej o 10.30. W dni powszednie jest Msza święta rano o 7.00 i  wieczorem  o 18.00, a  w sobotę o  17.00 - Ślubna.
8. Modlitwie różańcowej, Koronce do Bożego Miłosierdzia o  17.15  przewodniczy w tym tygodniu  róża  p.w.  N M P Cierpliwie Słuchającej – zelatorka – pani – Bożena Lechocka.
9.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej -naszego „Tygodnika Niedziela” , „Gościa niedzielnego” i „ Rycerza Niepokalanej”
10. Bóg zapłać ofiary składane na renowację świątyń w naszej parafii i Domu Katechetycznego.
11. Bóg zapłać rodzinom z ul. Waryńskiego – numery nieparzyste i za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół, a w sobotę przyszłą prosimy  wiernych z ul. Tenisowa ( opuszczona klatka)  nr 26.
12. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ  - 28 WRZEŚNIA , BĘDZIE DIECEZJALNA PIELGRZYMKA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW  DO ROKITNA.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, jeden z najbardziej znanych współczesnych świętych; naznaczony stygmatami włączającymi go również fizycznie w przeżywanie Męki Pańskiej, stał się wielkim duszpasterzem, spędzając długie godziny w konfesjonale; Eucharystię celebrował zawsze z wielkim namaszczeniem i bywało, że trwała ona długie godziny; nie rozstawał się również nigdy z różańcem (wspomnienie obowiązkowe);
•    25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do Męki Pański, jak też wsławił się niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań (wspomnienie obowiązkowe);
•    27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek, które oddają się różnorakiej posłudze chorym, ubogim i opuszczonym (wspomnienie obowiązkowe).

Solenizantom i  Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia, radości pokoju i Bożego błogosławieństwa i opieki Pani Różańca świętego i wszystkich świętych
 
 
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO (14.09.2014r)
1. Czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nam, że nie przeżywamy dziś 24. niedzieli w ciągu roku, lecz – jak to już słyszeliśmy w trakcie Mszy św. – została ona zastąpiona obchodem święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z naszej historii zbawienia.

2. Podobnie jest z dzisiejszym świętem. Zostało ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

3. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (tj. jutro) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

4. Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy o tej inicjatywie w naszych modlitwach, a także – na ile pozwala nam na to zdrowie – możemy podjąć w tej intencji jakieś choćby małe wyrzeczenie, rezygnując na ten tydzień np. z używek, rozrywki czy też ze spożywania jakiegoś określonego pokarmu czy smakołyku. Te rzeczy same w sobie są dobre, ale chodzi o to, by wesprzeć modlitwę również wyrzeczeniem i ofiarować to w intencji dobrego wychowania dzieci i młodzieży, abyśmy mieli społeczeństwo moralnie i duchowo silne i stabilne.

5. Jeśli zaś jesteśmy rodzicami, to postarajmy się szczególnie w tym tygodniu znaleźć dodatkowy czas dla naszych dzieci i właśnie z nimi wyjść do kina czy do teatru, porozmawiać na temat tego, czego się ostatnio uczyły, co ich szczególnie zainteresowało lub zaniepokoiło, czego od nas oczekują. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa.

6. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał. Zapraszamy do świątyni młodzież gimnazjum i klas VI szkoły podstawowej przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania na Mszę świętą o 18.00 z indeksami. Po Mszy świętej będzie spotkanie formacyjne.

7. W sobotę   będzie Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do SANKTUARIUM  Pierwszych MĘCZENNIKÓW Polski w Międzyrzeczu.

8. W przyszłą – trzecią niedzielę  września będzie zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Filozoficzno- Teologiczny w Zielonej Górze.

9.  W przyszłą niedziele rozpoczynamy cykl konferencji dla rodziców dzieci I Komunijnych. Spotkanie odbędzie się po Mszy świętej o 10.00. Obecność obowiązkowa.

10. W przyszłą niedzielę będzie  Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę.

11. W niedzielę   Mszę święte już będą w Jasieniu o 7.30, 10.00, 12.00 i 18.00 ,a w Jabłońcu o 9.00 , a w  Jasionnej o 10.30. W dni powszednie jest Msza święta tylko wieczorem  o 18.00, a  w sobotę o  17.00 - Ślubna.

12. Modlitwie różańcowej, Koronce do Bożego Miłosierdzia o  17.15  przewodniczy w tym tygodniu  róża  p.w.  N M P Niepokalanie Poczętej – zelatorka – pani – Józefa MATERNA.

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej -naszego „Tygodnika Niedziela” , „Gościa niedzielnego” i „ Rycerza Niepokalanej”

14. Bóg zapłać ofiary składane na renowację świątyń w naszej parafii i Domu Katechetycznego.

15. Bóg zapłać rodzinom z ul. Waryńskiego – numery parzyste i za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół, a w sobotę przyszłą prosimy  wiernych z ul. Waryńskiego – numery nieparzyste..

16. Sobota - 20 września o godz. 18.00 spotkanie do bierzmowania kl. I szkoły średniej.

17. Dzisiaj po Mszy świętej wieczornej o 18.00 w kościele będzie Oratorium na cześć Krzyża świętego przygotowane przez młodzież oazową z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    16 IX – św. św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj opowiadali się za ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się wiary, po spełnieniu przez nich określonych dzieł pokutnych (wspomnienie obowiązkowe);
•    20 IX – św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe).

Solenizantom i  Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia, radości pokoju i Bożego błogosławieństwa i opieki Pani Różańca świętego i wszystkich świętych


"Matki Bożej Siewnej"
Relacja filmowa.
 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (07.09.2014r)
NAUCZYCIELE - KATECHECI W ROKU SZKOLNYM 2014/15 W JASIENIU.
1. Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

2. W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem. Poświęcenie ziarna siewnego w Jasieniu  na Mszach świętych o 9.00 i 18.00, a na wioskach w przyszłą niedzielę.

3.  Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, czym zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku poświęcając im czas, razem z nimi odkrywając to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu, zwłaszcza w tym, co dotyczy rzetelności w wypełnianiu powierzonych nam zadań.

4. Dziękujemy za wszelkie ofiary, jakie są składane na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej Warto też, abyśmy zwrócili uwagę na pomoc sąsiedzką, abyśmy zainteresowali się, czego potrzebują osoby żyjące obok nas. Może się bowiem zdarzyć tak, że mamy coś, co nam samym jest niepotrzebne, a byłoby przydatne naszym sąsiadom i odwrotnie. Taka postawa uczy wzajemnej solidarności i otwartości na drugiego człowieka. Natomiast osoby, który chciałby się bardziej bezpośrednio zaangażować w pracę parafialnego koła Caritas zapraszamy na spotkania , które są w naszej parafii, czy też o włączenie się do Akcji Katolickiej.

5. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

6.  Dzisiaj  po Mszy świętej o 7.30 i na wioskach będzie zmiana tajemnic Różańca świętego wraz z konferencją.

7. INTENCJE  APOSTOLSTWA MODLITWY NA WRZESIEŃ 2014 :

8.  Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.

9.  Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę chorym i cierpiącym.

10. W niedzielę   Mszę święte już będą w Jasieniu o 7.30, 10.00, 12.00 i 18.00 ,a w Jabłońcu o 9.00 , a w  Jasionnej o 10.30. W dni powszednie jest Msza święte o 7.00 rano i wieczorem  o 18.00, a  w sobotę o  17.00 - Ślubna. W  niedzielę w czasie Mszy świętej o godzinie 10.00 będą poświęcone tornistry  dzieciom rozpoczynającym klasę  I.

11. Modlitwie różańcowej, Koronce do Bożego Miłosierdzia o  17.15  przewodniczy w tym tygodniu  róża  p.w.  N M Bolesnej – zelatorka – pani Janina Górniak

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej -naszego „Tygodnika Niedziela” , „Gościa niedzielnego” i „ Rycerza Niepokalanej”

13. Bóg zapłać ofiary składane na renowację świątyń w naszej parafii i Domu Katechetycznego.

14. Bóg zapłać rodzinom z ul. Tenisowa 20, 22, 24  i za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół, a w sobotę przyszłą prosimy  wiernych z ul. Waryńskiego – numery parzyste. W sobotę 0 17.00 będzie Msza święta ślubna : ALEKSANDRA SABIK – RAFAŁ ADAMCZEWSKI. Nowożeńcy włączają się w dekorowanie świątyni.

15. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, zaliczany jest do ojców Kościoła z IV wieku; ze względu na zdolności oratorskie i pojednawcze nadano mu przydomek „Chryzostom, czyli  Złotousty”; pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką (wspomnienie obowiązkowe

16. W czwartek po Mszy świętej wieczornej będzie katecheza chrzcielna.

17. Za tydzień w Parafii Serca Jezusowego w Lubsku po  Mszy św. o 18.00  rozpoczyna się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI. Zachęcamy do udziału.

Solenizantom i  Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia, radości pokoju i Bożego błogosławieństwa i opieki Pani Różańca świętego i wszystkich świętych

DODATEK DO OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH – 07.09.2014
Biuro Parafialne czynne będzie zawsze w środy od 15.00 do 16.30 , a nie we wtorek jak było dotychczas.

- we wtorek  9 września po Mszy św. wieczornej konferencja Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

- w środę 10 września po Mszy świętej spotkanie na plebanii Akcji Katolickiej przychodzimy z brewiarzami

-  w czwartek 11 września po Mszy św. wieczornej katecheza chrzcielna.
 

 
KS.BISKUP IRENEUSZ PĘKALSKI W JASIENIU.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
...
30
Od 01.07.2006 odwiedziło nas: 461431 osób.