1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i  mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

2. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.

3. We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz.17.00, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w następujących godzinach: przed Mszami św. Msze  św, będą rano o 7.00, a wieczorem tylko wtorek i sobota o godz. 17.00

5. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele W Jasieniu jak w każdy dzień świąteczny: 10.00,12.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św . o godz. 7.30. w Jabłońcu o godz. 9.00, a  w Jasionnej godz. 10.30.

6. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej.

TYDZIEŃ II

30 XII 2019r. - poniedziałek

godz. 9:00                Świbna, Młyny, Mirkowice, Jasionna

31 XII 2019r. - wtorek

godz. 9:00                JASIEŃ ul. Lubska

2 I 2020 r. - czwartek

godz. 15:00              JASIEŃ ul. Tenisowa 1,3,5,7,9,11

3 I 2020r. - piątek

godz. 15:00              JASIEŃ ul. Tenisowa 12,14,16,18,20,22,24,26

4 I 2020 r. – sobota  godz. 9:00             JASIEŃ ul. Piątkowskiego, pl. Wolności, Podmokła, Mała, Boczna,Geodetów, Konopnickiej, pl. Armii Krajowej, Kwiatowa, Graniczna,Mireckiego, Rogali, Łąkowa, Szkolna, Cicha

7. Porządek Mszy św. w niedzielę jest następujący: 7.30. 12.00 i 18.00.Nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.  W dni powszednie Msze św. . w poniedziałek i wtorek ,piątek i sobota o godz. 7.00 rano. Wieczorem Msza  św. będzie poniedziałek, czwartek ,piątek i sobota o godz. 17.00 

8. Dziękujemy wiernym z ul. Wąska 7 a, b i c. za troskę o świątynię , a w przyszłym tygodniu prosimy dalej  ul. Wąska 8 a ,b .

9. Dziękujemy róży p.w. M B Królowej Polski -zelatorka – pani Władysława Juszczyńska za adorowanie Pana wraz z Maryją  na różańcu, a w przyszłym tygodniu proszę roże p.w. M B Fatimskiej – zelatorka – pani Dorota Zwolińska -Wesołowska..

Za tydzień po Mszy św. o godz. 8.30 i na wioskach będzie zmiana  Tajemnic Różańca świętego.

INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY -STYCZEŃ 2010:

Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie.
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Solenizantom i Jubilatom składamy serdeczne życzenia wraz z modlitwą