Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26). Słowa Jezusa wypowiedziane do Marty – siostry Łazarza, przed jego wskrzeszeniem.


Drogie Siostry i Drodzy Bracia, Słowa te nabierają szczególnego znaczenia gdy przeżywamy Tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego

Są to słowa które niosą radość i nadzieję, potwierdzają to, że idąc za Chrystusem drogą wiary idziemy w kierunku życia, które nie ma kresu... Są to słowa, które określają cel naszego życia.  Jeżeli idziemy za Chrystusem i jeżeli przewodzi nam Duch święty to nie ma innego celu jak Dom Ojca Niebieskiego, tam czeka na nas Bóg Ojciec, który jest Miłością. Dla tej Miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla Miłości.

Niech rozważanie Tajemnicy Zmartwychwstania umocni nas w wierze  w tym czasie ogromnej próby -KORONAWIRUSA-, abyśmy nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia nie tracili nadziei i z ufnością patrzyli w przyszłość. Miejcie odwagę nieść krzyż z Chrystusem  i żyć dla miłości.

Życzę, Wam KOCHANI , wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa; zdrowia, pokoju, radości serca, siły do podejmowania stojących przed nami każdego dnia nowych zadań.

                                                                 Ks. Roman Wróbel- proboszcz

                                                                               KS. Tomasz Szydełko - wikariusz