1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. O godz. 16.15 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną. A o 17.00 Msza Święta z modlitwą o umocnienie rodzin.  Zapraszamy wszystkich, a szczególnie małżeństwa, które w lutym obchodzą kolejną rocznicę ślubu

3. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

4. W każdy wtorek marca po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii (młodzieńców, kawalerów, mężów, ojców, dziadków) na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, aby dobrze wypełniali zadania powierzone im przez Boga.

5. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Msze święte będą w Jasieniu o godz. 9.00 i 17.30, a na wioskach o godz.16.00. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie grudniowej nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wielu z naszych parafian podjęło duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne podczas Mszy św. tego dnia. Szczegóły w folderach wyłożonych w przedsionku kościoła.

6. W najbliższy piątek, 26 marca, o godz.16.00 droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży, a o 7. godz. 16.30 dla dorosłych.

7. Dziękujemy wiernym za sprzątanie świątyni z ul. Wąska 2 a,b,c, 9,11, 13 w przyszłym tygodniu prosimy dalej ul. Wąska 4 a,b.

8. Dziękujemy róży p w.  Matki Bożej Bolesnej zelatorka- pani Janina Górniakza modlitwy całego tygodnia w  tym tygodnia, w przyszłym tygodniu  róża p. w. NMP Niepokalanie Poczętej – zelatorka – pani Józefa  Materna z siostrami.

9. W tygodniu Msze św. w dni powszednie będą  rano o  7 .00  , a  wieczorem o godz. 18.00, a w niedziele jak zawsze.

10 .Dziękujemy za ofiary składane na renowację i  utrzymanie naszych świątyń. 

11. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej : Niedziela, Gość niedzielny, Rycerz Niepokalanej.

12. Zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Obrazy, aż do początku Wigilii Wielkanocnej

13. Przypominamy wszystkim o jałmużnie postnej, którą należy przesłać do Kurii.

14. W przyszłą niedzielę -będzie Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.