„Nie bójcie się ! Szukacie Jezusa z Nazaretu. Ukrzyżowanego ; powstał, nie ma Go tu”. (Mt 16,6)

 

 

 

                                                 KOCHANI !!!

 

 

        W świąteczny poranek Zmartwychwstania naszego Pana wypełnia nas ta sama , nieprzemijająca radość, która niegdyś stała się udziałem Apostołów. Kościół na nowo odkrywa Jego zbawczą obecność wśród ludzi, których On przez sakrament chrztu świętego uczynił uczestnikami Paschalnego Misterium. Jezus Chrystus prawdziwie powstał z martwych i żyje w ludzkich sercach, otwierając  je na bliskich.

 

       W czasie obecnego zamętu, który pragnie coraz bardziej zawładnąć dzisiejszym światem, Bóg w osobie Zmartwychwstałego Jezusa przypomina nam ‘ To Ja jestem, nie bójcie się… Pokój Wam”( J 6,20. 20,20). Dzięki Jego słowom  i sakramentalnej obecności  oraz umocnieni Jego łaską, jesteśmy na nowo wyposażeni i wezwani do odważnego świadczenia wobec Braci i Sióstr o Jego miłującym zatroskaniu o każdego z nas.

      

     Kontemplując tę wielką Tajemnicę  naszej wiary przekazuję dar wielkanocnych życzeń. Niech Bóg,  który jest potężniejszy niż mrok, cierpienie, grzech, śmierć, obdarza ufnością i pokojem. Niech pozwala  odnaleźć sens obecnych trudów i cierpień.  Niech staje się źródłem wśród codziennych zmagań,  a także  dodaje sił  i udziela potrzebnego zdrowia do realizacji powołania.

 

          Maryja Królowa Nieba wraz ze Świętym Józefem niech towarzyszą w codziennym pasterskim posługiwaniu, w duchu paschalnej nadziei i radości, której nikt nam nie  zdoła odebrać”( J  16,22).

 

                                                      Z wyrazami wdzięczności i szacunku

                                                         oddany w Chrystusie

                                                           ks. Roman Wróbel