Drodzy parafianie i goście!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy.

1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Księdzu Tomaszowi - wikariuszowi za przewodniczenie uroczystości i wszystkim  za posługę w tych dniach pandemii, szczególnie w konfesjonale. P anu kościelnemu Walerkowi , panom Organistom:Ryszardowi  Flincie i Sebastianowi  Zysk oraz rodzinie RACHMAJDA Z MIRKOWIC tym, którzy przygotowali ołtarz adoracji, grób Pański, posprzątali kościół i przystroili go kwiatami, a przede wszystkim liturgicznej służbie ołtarza ;ministrantom, lektorom, szafarzom. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.

2. Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Możemy wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu. Dzisiaj o godz. 9.00 odprawimy za nich Mszę świętą.

3. Jutro Poniedziałek Wielkanocny.  Porządek Mszy świętych jest bez zmian.  Jasień – MSZE  św. . będą o  godz. 9.00,  12.00 i 18.00. W Jasionnej o godz. 8.00 , a Jabłońcu o godz. 10,30.

4. Przez święta Wielkanocne różaniec odprawiamy prywatnie .

5. Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – odpust w Jasionnej, o godz. 11.00 . Sumistą i kaznodzieją będzie znany nam z ostatnich rekolekcji ks. dr Piotr BARTOSZEK.- dyrektor  Wydziału Filozoficzno- Teologicznego w Zielonej Górze. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu. Pomimo pandemii zapraszamy na odpust duchowo!!!

6.Dziękujemy róży p w.  Cierp;iwie Słuchającej – zelatorka– pani Bożena Lechocka, za modlitwy całego tygodnia w  tym tygodnia, w przyszłym tygodniu  róża p. w. św. Siostry = Faustyny – zelatorka Pani Stanisława Komorowska

7. W tygodniu Msze św. w dni powszednie będą  rano o  7 .00  , a  wieczorem o godz. 18.00, godzinę przed Mszą św. jest odmawiany różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do świętych – obecnych w relikwiach w       ołtarzu.

8.  Dziękujemy za ofiary składane na renowację i  utrzymanie naszych świątyń. 

9. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej : Niedziela, Gość niedzielny, Rycerz Niepokalanej.

10.  Dziękuje wiernym z ulicy : Wąska 5 a,b, c za sprzątanie świątyni i ofiary na jej utrzymanie, w przyszłym tygodniu prosimy ul. Wąska 6 a i b.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.