Informacja dotycząca kolejnego etapu remontu wieży kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu.
       
Dnia 24 maja 2021r. podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.Remont wieży koscioła pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu.
Wykonawca w ramach realizacji umowy wykona:
- Montaż rusztowania.
- Ręczne usunięcie uszkodzonych partii tynków.
- Wymiana częśći konstrukcji ciesielskiej wieży z naciskiem na elementy destruowane przez owady i grzyby, z zachowaniem oryginalnych przekrojów wymienianych elementów i oryginalnych połączeń ciesielskich.
- Dezynfekcja i impregnacja elementów ciesielskich.
- Naprawa miedzianego pokrycia dachowego.
- Deskowanie partii wieży między hełmem a wieżą zegarową.
- Deskowanie elewacji wieży poniżej hełmu.
- Demontaż zniszczonych i nie nadających się do dalszej ekspozycji elementów deskowania z odtworzeniem z takiego samego gatunku drewna z zachowaniem pełnych wymiarów.
- Dezynfekcja i zabezpieczenie biologicznego deskowania impregnatem,
- Wypełnienie rys konstrukcyjnych murów zaprawą wapienną.
- Wykonanie tynków wapiennych.
- Uzupełnienie występu muru z dachówki ceramicznej typu karpiówka z nawiązaniem do dachu głównego istniejącego na budynku.
- Malowanie elewacji farbami krzemowymi.

Za wykonanie umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 244.000,00 zł. w tym podatek  VAT 45.626,02 zł.
Dodatkowo wykonane zostaną prace związane z zegarem łącznie z wymianą tarcz zegarowych. Przewidywany koszt około 10.000,00 zł.
Prace  konserwatorsko – restauratorskie musi nadzorować osoba  posiadająca odpowiednie uprawnienia, która otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2,500,00 zł miesięcznie.
Nadzór inwestorski prowadzić będzie nasz parafianin nieodpłatnie.

Łącznie koszt zaplanowanych prac przy wieży od wysokości 4,38 m wzwyż zamknie się kwotą około 260.000,00 złotych.

 

Wszystkim wspierającym serdecznie dzękujemy.