1. Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata. Dzisiaj są Dożynki Diecezjalne w Rokitnie, taca – dla uboższych parafii na pomoc w remontach. W poniedziałek jest dzień imienin Biskupa Seniora Stefana Regmunta. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach. Niech dobry Bóg darzy Go zdrowiem i błogosławieństwem, a Maryja otacza opieka.

2. Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, pierwocin zbóż na zakończenie każdej Mszy Świętej.

3. Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu.

4. W lipcu i w sierpniu kancelaria parafialna czynna w środę po południu od 15.00 do 16.00.

5. Dziękujemy róży p w. MB Niepokalanie Poczętej – zelatorka – pani Józefa Materna   za modlitwy całego tygodnia ; w przyszłym tygodniu  prosimy różę żeńską- p. w. M B Cierpliwie Słuchajacej – zelatorka – pani Bożena Lechocka wraz z siostrami..

6. W czasie letnich wędrówek po ojczyźnie często dostrzegamy tych, dla których jest to okres wytężonej pracy na przykład na roli, na różnych budowach. Módlmy się, żeby w tym czasie Bóg szczególnie błogosławił im w pracy ,szczególnie pracującym na naszej wieży.

7.  Zachęcamy na nabywania czasopism: Niedziela, Gość Niedzielny i Rycerz Niepokalanej.

8. W tygodniu Msze św. w dni powszednie będą  wieczorem o 18.00 , a w sobotę o godz. 17.00. Na  godzinę przed Mszą św. jest odmawiany różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do świętych – obecnych w relikwiach w  naszym  ołtarzu.

9.   Dziękuje wiernym – wiernym z ul Jana Pawła II  z minionego  tygodnia za sprzątanie świątyni,  dekorację  i ofiary na jej utrzymanie, w przyszłym tygodniu prosimy wiernych z ul. Jana Pawła II 11- 21.

10.W tym tygodniu patronują nam:

– we wtorek 17 sierpnia – św. Jacek (1183-1257), prezbiter, dominikanin, czciciel Matki Bożej, ewangelizator naszych ziem;

– w piątek 20 sierpnia – św. Bernard (1090-1153), opat i doktor Kościoła, teolog, mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”;

– w sobotę 21 sierpnia – św. Pius X (1835-1914), papież, szerzył kult Eucharystii, wydał dekrety o wczesnej i częstej Komunii Świętej.

 

 Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.