PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA – 2021 - 2022

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA – 2017- 2021

 

RADA SYNODALNA PARAFIA JASIEŃ

Przewodniczący rady Ks. Prałat Roman Wróbel - proboszcz

 V- ce przewodniczący Ks. Tomasz Szydełko - wikariusz

 Akcja Katolicka – Prezes Wojciech Łabudziński

 Caritas - Prezes  Marzena Kiewlicz

 Duchowa Adopcja – Elżbieta Michalska

 Burmistrz Jasienia - Andrzej Kamyszek

 Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego- Helena Sagasz

 Przyjaciele Paradyża – Krystyna Duszczak

Żywy Różaniec Maria Prokopowicz

 Poradnictwo Rodzinne  - Maria Michajluk

 Katecheci  - Teresa  Adolińska

 Apostolat Maryjny – Teresa Haściło

 Ministranci, Lektorzy Konrad Jenderse

 Nadzwyczajny szafarz - Stanisław Kawa

 Nominacja Tadeusz Hoda - Jasionna

 Stanisław Kruszelnicki - Jasień

Monika Jędraszak - Jabłoniec

 Maria Zapotoczna - Jasień

Dorota Zwolińska - Wesołowska - Jasień

Wybór Beata Buczek - Jurzyn

 Katarzyna Szymczyk - Jasień

Jadwiga Janik - Lisia Góra

 Jadwiga Jankowicz - Jabłoniec

 Sławomir Kiewlicz - Świbna

 Maria Maćko - Jasionna

 Andrzej Maćko - Bronice

 Artur Sawron - Mirkowice

 Zbigniew Walczak – Jasień

Andrzej Kociołek - Golin

Magdalena Sebastian  Zysk– nominacja -liturgia muzyczna

Małgorzata Kacewicz  - liturgia muzyczna

Walerian Potocki- kościelny 

Sebastian Zysk – organista – delegat synodalny dek.Lubsko

Ryszard Flinta - organista

 

Parafialna Rada Ekonomiczna  2021 -2022 r.

1. JADWIGA JANKOWICZ JABŁONIEC

2. DOROTA ZWOLIŃSKA – WESOŁOWSKA  - JASIEŃ ZARSKI

3. STANISŁAW KAWA – JASIEŃ ZARSKI

4. MARIA HODA - JASIONNA