RELIKWIE – BLOGOSŁAWIONEJ MARII TERESY TAUSCHER OD ŚW.JÓZEFA, KARMEL (1855-1938)

Matka MARIA-TERESA od ŚW.JÓZEFA urodziła się jako ANNA MARIA TAUSCER, w małej wiosce Sądów koło Cybinki. Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Jej ojciec TRAUGOTT HERMANN TAUSCER był, jak jego poprzednicy od czasów Marcina Lutr, ewangelickim pastorem i doszedł aż do godności superintendenta. Jednak kiedy miała 15 lat obudziło sie pragnienie poznania prawdy z drugiej strony tego, co magła dać jej ewangelicka katecheza. NAPISAŁA „ Nie miałam nikogo kogo mogłabym spytać o radę. Sam Bóg był moim przewodnikiem. Jemu samemu mogłam opowierzać moje pragnienia cnotliwego życia i doskonałości oraz życzenia, aby mu służyć. Bóg, Pismo św, przemówienia członków KATOLICKIEJ PARTII oraz dzieła sztuki w muzeach były żródłami, z których czerpałam i tam moja pragnąća poznania prawdziwej wiary dusza znalazla to, czego szukała. Poznać i wypełnić Bożą wolę -Jemu pokazać swoją miłośc – to były oragnienia wypełniajace moje serce”. W wieku 22 lat czyta Pismo św.i 'Naśladowanie Jezusa Chrystusa'. Broni przed znajomymi dogmatu o nieomylności papieskiej i głęboko wierzy w dziewictwo MATKI BOŻEJ, przy braku jakiegokolwiek kontaktu z katolikami lub literaturą katolicka.W 30 roku życia Bóg powołał ją do swojej śłużby.W r. 1888 wyznała wiarę katolicką, po głębokim studium katechizmu Kościoła Katolickiego, który został jej ofiarowany przez dyrektora szpitala z kliniki w LINDENBURGU.

Odrzucona przez ojca, wyrzucona z pracy, ufa jednak Bogu. Mimo wielu prób nie znalazła nowego miejsca pracy, gdyż jej poprzedni dyrektor napisał jej złą opinię. Anna Maria stała się bezdomną i biedna. Na szczęście pomogli jej katolicy znajomi i uzyskała miejsce jako gość w jednym z klasztorów żeńskich, którego siostry prowadziły dom starców. Anna Maria wieczory i noce spędza przed Najświętszym Sakramentem, umacnia się jej wiara , a także pogłębia więż z boskim OBLUBIEŃCEM.Eucharystyczny Jezus byl dla matki MARII TERESY od św.Józefa centrum jej życia i posługiwania. W kolońskiej kaplicy objawił się jej Jezus jako” OBLUBIENIEC JEJ DUSZY”. W osobistym zjednoczeniu z Jezusem eucharystycznym doświadczała najwyższej radości, jaką może odczuwać ludzkie serce, a także pokoju i wielkiej miłości. Milość jest twórcza i po chłania ją bez reszty.Zaczyna gromadzić inne wspólpracowniczki u żródła milości, które się dla niej otwarło. 8 grudnia 1891 roku JEZUS zamieszkał przy Pappelallee. Annna MARIA NAZWAŁA TEN DZIEŃ „NAJBARDZIEJ BŁOGOSŁAWIONYM DNIEM JEJ ŻYCIA”. Do roku 1897 przyłaczylo się do dzieła MATKI MARII TERESY PONAD CZTERDZIEŚCI WSPÓŁPRACOWNICZEK. W wizji z roku 1891 Bog ojawia jej cel zgromadzenia:”Służebniczki Boskiego Serca Jezusa, Będą poświęcać swe życie jako przebłaganie, dla uświęcenia własnego i dla ratowania dusz.” Przez św. TERESĘ od Jezusa dochodzi do poznania KARMELU. Jej wspólnota powinna żyć duchem karmelitańskim, w którym priorytetem będzie modlitwa kontemlacyjna.Spędziła swe całe życie na posłudze ubogim,na modlitwie, pracy i cierpieniu dla ratowania dusz i dla wolności Kościoła.Ukoronowaniem jej pracy i ofiarności było ostateczne uznanie jej zakonu przez papieża Piusa XI w roku 1930. Matka Maria Teresa podróżowała po całej Europie i AMERYCE zakładając domy dziecka, a także domy starców. W OSTATNICH LATACH PRZEWODZIŁA ZAKONOWI Z SITTARD W HOLANDII.,DOKĄD PRZENIESIONO DOM GNERA
LNY W ROKU 1922.ODESZŁA DO PANA 20 WRZEŚNIA 1938 R. Założycielka KARMELITANEK od Boskieg Serca została beatyfikowana 13.05.2006 r.
RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI MARII TERESY SĄ CENNYM DAREM SIÓSTR KARMELITANEK Z SITTARD W HOLANDII. „MATKO DZIĘKUJEMY CI! MATKO IDZIEMY ZA TOBĄ”