Ojciec RAFAŁ OD ŚW. JÓZEFA KALINOWSKI urodził się 1.09 1835 roku, i na chrzcie otrzymał imię Józef. W Instytucie Szlacheckim Wileńskim pod kierunkiem swojego ojca postąpił w studiach do tego stopnia, że otrzymał najwyższe odznaczenie. Potem studiował przez 2 lata (1851-52) w Szkole Agronomicznej w Hory- Horkach. W latach 1853- 1857 kształcił sie w Akademii inżynierii wojskowej w Petersburgu uzyskując tytuł inżyniera i stopień porucznika. ZARAZ POTEM ZOSTAŁ MIANOWANY ASYSTENTEM MATEMATYKI W TEJŻE AKADEMII. W roku 1859 współpracował w projektowaniu linii kolejowej Kursk- Kijów- Odessa. W roku1863, po wybuchu w Polsce powstania styczniowego przeciw ciemiążcy rosyjskiemu, jako kapitan sztabu pracując w rozbudowie twierdzy w Brześciu nad Bugiem, żwolnił sie z wojska rosyjskiego i przyjął obowiązek Ministra Wojny. Aresztowany dnia 24 marca 1864 roku został skazany na śmierć, którą zamieniona na przymusowe prace na Syberii przez 10 lat. Z przedziwną moca ducha, cierpliwością i milościa dla towarzyszy wygnania potrafił wlać w nich ducha modlitwy, pomagać matrialnie i dobrym słowem budzić nadzieję i pokój. Zwolniony z wygnania w roku 1874, przyjął obowiązek wychowawcy Czcigodnego SŁUGI Bożego Augusta Czartoryskiego ze stałą rezydencją w Paryżu.


W pracy wychowawczej wpłynął na formację duchową swojego ucznia tak, że mlody książe August okrył w sobie powołanie kapłańskie i zakonne. W roku 1887 wstąpił do Zgromadzenia Księży Salezjanów, przyjęty przez samego założyciela św.Jana Bosko. Jozef Kalinowski zaś w roku 1877 wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych w Gracu w Austrii i przyjął imię zakonne:brat Rafał od św. Józefa. Po zlożeniu ślubów zakonnych studiowal teologie na Węgrzech a święceniakapłańskie otrzymal w Czernej koło Krakkowa, dnia 15 stycznia 1882 roku. Liczne i odpowiedzialne urzędy, powierzone mu przez przełożonych, pełnil doskonale aż do śmierci. PŁONĄŁ ZAWSZE GORLIWOŚCIĄ APOSTOLSKĄ O \ZBAWIENIE DUSZ I POMAGAŁ KARMELITOM W DRODZE DO DOSKONAŁOŚCI. PRACOWAŁ DLA DZIEŁA ZJEDNOCZENIA KOŚCIOŁÓW I POZOSTAWIŁ TĘ MISJE JAKO TESTAMENT NA PRZYSZŁOŚĆ.\ Wyczerpany trudami i cierpieniami oddał ducha BOGU DNIA 15 LISTOPADA 1907 ROKU, w klasztorze w Wadowicach, który założył i byl wtedy jego przeorem. Zostal pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej. Za życia i po śmierci cieszył się wielka sławą świętości, był czczony przez cały lud i duchowieństwo. Wzrastająca sława cudów dokonanych przez Rafała Kalinowskiego doprowadziło do beatyfikacji w dniu 11 czerca 1983 roku. JAN PAWEŁ II KANONIZACJI DOKONAŁ 17 LISTOPADA 1991 ROKU., I PRZEDSTAWIŁ ŚW RAFAŁA KALINOWSKIEGO JAKO WZÓR ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DLA CALEGO KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO I ORĘDOWNIKA MOCNEGO PRZED BOGIEM. WSPOMNIENIE LITURGICZNE ŚWIĘTEGO JEST OBCHODZONE 20 LISTOPADA.
RELIKWI STRZEŻE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W JASIENIU. ZA TEN CENNY DAR DZIĘKUJEMY O.KARMELITOM Z CZERNEJ.