Bł. KAROLINA KÓZKÓWNA - piękne życie, męczeńska śmierć

KAROLINA KÓZKÓWNA bł., urodziła się 2.08 1898 w Wał-Rudzie (diecezja tarnowska), pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radkowie. Pochodziła z wielodzietnej rodziny wiejskiej. Jej rodzice Jan i Maria nie byli zamożni, ale za to niezwykle religijni. Duża wagę przykładali do edukacji i wychowania swych dzieci. 1906 – 12 uczyła się w szkole podstawowej w Wał- Rudzie, a po jej ukończeniu pozostała w domu rodzinnym. Karolina była pilną uczennica, szczególnie chętnie uczęszczała na religię. Dużo czasu spędzała na modlitwie. Odznaczała się też cnotą pracowitości i apostolstwem środowiskowym, m.in. gromadziła rówieśnice na modlitwie i propagowała czytelnictwo religijne. Opiekowała się rodzeństwem, pracowała w gospodarstwie, pomagała chorym sąsiadom. Ta harmonia została przerwana pewnego p[oranka. 18 listopada 1914 roku około godz. 9.00 do domu Kózków wszedł rosyjski żołnierz. Wyprowadził na zewnątrz Karolinę i jej ojca i poprowadził oboje do pobliskiego lasu. Po drodze żołdak zmienił plany i nakazał ojcu wracać do domu.

Karolina została sam na sam z uzbrojonym mężczyzną. Bezskutecznie. Po długim pościgu po bagnistym terenie napastnik dogonił Karolinę. Zadął jej sześć ran swoja szablą. Dziewczyna umarła na miejscu. Ciało jej odnaleziona w pobliskim lesie dopiero 4 grudnia. Wieść o męczeńskiej śmierci Karoliny szybko obiegła okolicę. PONIOSŁA ŚMIERĆ W OBRONIE CNOTY CZYSTOŚCI. Spontaniczny kult , jakim wkrótce po śmierci została otoczona, skłonił władze kościelne do wszczęcia 1963 roku procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. 1981 złożona ciało Karolina w kościele parafialnym w ZABAWIE, a 10 czerwca 1987 roku papież Jan Paweł II podczas III pielgrzymki do Polski ogłosił ją w Tarnowie błogosławioną.
Papież JAN PAWEŁ II wówczas powiedział: ”Korolina nie ocaliła życia doczesnego. ZNALAZŁA SMIERRĆ. Oddała to życie , aby zyskać ŻYCIE w CHRYSTUSIE. ...Ta młodziutka córka Kościoła ternowskiego (...) swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt
(...) Mówi o wielkiej godności ciała kobiety: o godności ludzkiej osoby”.
Obchód liturgiczny bł. Karoliny w randze wspomnienia jest 18 listopada każdego roku. W pięknym relikwiarzu bł. Karolina pozostanie na zawsze w naszym ołtarzu i w naszych sercach. Ufamy, że będzie na nami orędować przed Bogiem, abyśmy wszyscy byli czyści przed obliczem PANA.
18 listopada rozpoczyna się peregrynacja relikwii bł. KAROLINY KÓZKÓWNY w diecezji zielonogórsko- gorzowskiej.