Kult krzyża jest związany nierozdzielnie z misterium paschalnym Jezusa Chrystusa oraz czcią dla męki Pańskiej i relikwii krzyża świętego. W liturgii Kościoła krzyż Chrystusa jest czczony w sposób szczególny w Wielki Piątek (adoracja krzyża) i w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a także w Mszach świętych wotywnych, oficjach brewiarzowych i nabożeństwach (np. Droga krzyżowa, Gorzkie Żale, Dni Krzyżowe, różaniec. Drzewo Krzyża Świętego , drzewo ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i Jego zbawczej śmierci, krzyż jako najważniejsze narzędzie męki Pańskiej, czczono od IV wieku w postaci – RELIKWII. Kult relikwii drzewa krzyża świętego zapoczątkowany został ich ekspozycją w Jerozolimie 13 i 14 IX 335 przy poświęceniu bazyliki Grobu Chrystusa (Anastasis), a upowszechniał się dzięki obchodom rocznicy tej dedykacji; adoracja relikwii podczas uroczystości przyczyniła się do powstania święta-Podwyższenia Krzyża Świętego, ruchu pielgrzymkowego i prawdopodobnie legendy o znalezieniu drzewa krzyża świętego przez cesarzową Helenę 14.IX.320 r.


Według relacji Cyryla Jerozolimskiego z około 348 r drzewo krzyża świętego podzielono na drobne relikwie dla ”całego świata”; o ich czci świadczą inskrypcje w AFRYCE – z Tixter( obecnie w Luwrze) z około 359 roku oraz z bazyliki w Rusguniae). Znaczne partykuły umieszczono w Hagia Sophia w Konstantynopolu i w bazylice S.Croce di Gerusalemme w Rzymie. Relikwiom drzewa krzyża świętego oddawano ten sam kult jak Chrystusowi, co nakazał synod trularski (692), który przyjął kult krzyża jako znak zbawienia, oraz Sobór Nicejski II (782), który polecił oddawać cześć krzyżowi przez przyklękanie i ucałowanie. W Polsce szerzy się kult relikwii drzewa krzyża świętego w Świętym Krzyżu (na Łysej Górze). Dzięki łaskawości Nieba i życzliwości ks. Seniora ADAMA BARANA mamy relikwie krzyża świętego w naszej Jasieńskiej Parafii. Zostały ofiarowane Parafii w Wielki Piątek – 6 kwietnia 2007 r i są własnością Ludu Bożego , który pragnie wielbić Boga i adorować krzyż naszego PANA JEZUSA na którym dokonało się dzieło naszego zbawienia.