Back to Top

Relikwie - Bł. Krolina Kózkówna

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Bł. KAROLINA KÓZKÓWNA - piękne życie, męczeńska śmierć

KAROLINA KÓZKÓWNA bł., urodziła się 2.08 1898 w Wał-Rudzie (diecezja tarnowska), pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radkowie. Pochodziła z wielodzietnej rodziny wiejskiej. Jej rodzice Jan i Maria nie byli zamożni, ale za to niezwykle religijni. Duża wagę przykładali do edukacji i wychowania swych dzieci. 1906 – 12 uczyła się w szkole podstawowej w Wał- Rudzie, a po jej ukończeniu pozostała w domu rodzinnym. Karolina była pilną uczennica, szczególnie chętnie uczęszczała na religię. Dużo czasu spędzała na modlitwie. Odznaczała się też cnotą pracowitości i apostolstwem środowiskowym, m.in. gromadziła rówieśnice na modlitwie i propagowała czytelnictwo religijne. Opiekowała się rodzeństwem, pracowała w gospodarstwie, pomagała chorym sąsiadom. Ta harmonia została przerwana pewnego p[oranka. 18 listopada 1914 roku około godz. 9.00 do domu Kózków wszedł rosyjski żołnierz. Wyprowadził na zewnątrz Karolinę i jej ojca i poprowadził oboje do pobliskiego lasu. Po drodze żołdak zmienił plany i nakazał ojcu wracać do domu.

Relikwie - św. Rafał Kalinowski

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Ojciec RAFAŁ OD ŚW. JÓZEFA KALINOWSKI urodził się 1.09 1835 roku, i na chrzcie otrzymał imię Józef. W Instytucie Szlacheckim Wileńskim pod kierunkiem swojego ojca postąpił w studiach do tego stopnia, że otrzymał najwyższe odznaczenie. Potem studiował przez 2 lata (1851-52) w Szkole Agronomicznej w Hory- Horkach. W latach 1853- 1857 kształcił sie w Akademii inżynierii wojskowej w Petersburgu uzyskując tytuł inżyniera i stopień porucznika. ZARAZ POTEM ZOSTAŁ MIANOWANY ASYSTENTEM MATEMATYKI W TEJŻE AKADEMII. W roku 1859 współpracował w projektowaniu linii kolejowej Kursk- Kijów- Odessa. W roku1863, po wybuchu w Polsce powstania styczniowego przeciw ciemiążcy rosyjskiemu, jako kapitan sztabu pracując w rozbudowie twierdzy w Brześciu nad Bugiem, żwolnił sie z wojska rosyjskiego i przyjął obowiązek Ministra Wojny. Aresztowany dnia 24 marca 1864 roku został skazany na śmierć, którą zamieniona na przymusowe prace na Syberii przez 10 lat. Z przedziwną moca ducha, cierpliwością i milościa dla towarzyszy wygnania potrafił wlać w nich ducha modlitwy, pomagać matrialnie i dobrym słowem budzić nadzieję i pokój. Zwolniony z wygnania w roku 1874, przyjął obowiązek wychowawcy Czcigodnego SŁUGI Bożego Augusta Czartoryskiego ze stałą rezydencją w Paryżu.

Relikwie - BŁ. Marii Teresy Tauscher z SITTARD

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

  RELIKWIE – BLOGOSŁAWIONEJ MARII TERESY TAUSCHER OD ŚW.JÓZEFA, KARMEL (1855-1938)

Matka MARIA-TERESA od ŚW.JÓZEFA urodziła się jako ANNA MARIA TAUSCER, w małej wiosce Sądów koło Cybinki. Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Jej ojciec TRAUGOTT HERMANN TAUSCER był, jak jego poprzednicy od czasów Marcina Lutr, ewangelickim pastorem i doszedł aż do godności superintendenta. Jednak kiedy miała 15 lat obudziło sie pragnienie poznania prawdy z drugiej strony tego, co magła dać jej ewangelicka katecheza. NAPISAŁA „ Nie miałam nikogo kogo mogłabym spytać o radę. Sam Bóg był moim przewodnikiem. Jemu samemu mogłam opowierzać moje pragnienia cnotliwego życia i doskonałości oraz życzenia, aby mu służyć. Bóg, Pismo św, przemówienia członków KATOLICKIEJ PARTII oraz dzieła sztuki w muzeach były żródłami, z których czerpałam i tam moja pragnąća poznania prawdziwej wiary dusza znalazla to, czego szukała. Poznać i wypełnić Bożą wolę -Jemu pokazać swoją miłośc – to były oragnienia wypełniajace moje serce”. W wieku 22 lat czyta Pismo św.i 'Naśladowanie Jezusa Chrystusa'. Broni przed znajomymi dogmatu o nieomylności papieskiej i głęboko wierzy w dziewictwo MATKI BOŻEJ, przy braku jakiegokolwiek kontaktu z katolikami lub literaturą katolicka.W 30 roku życia Bóg powołał ją do swojej śłużby.W r. 1888 wyznała wiarę katolicką, po głębokim studium katechizmu Kościoła Katolickiego, który został jej ofiarowany przez dyrektora szpitala z kliniki w LINDENBURGU.

Relikwie - św. Jan z Dukli

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Jan urodził się 1414r. w Dukli (DIECEZJA PRZEMYSKA) w rodzinie mieszczańskiej. Legenda głosi, że studiował w Krakowie, jednak brak żródeł historycznych, które potwierdzałyby ten fakt. Po studiach wrócił do Dukli, gdzie jako pustelnik w lasach. Do franciszkanów konwentualnych wstąpił prawdo podobnie w Krośnie między 1434 a 1440 r. Miał wtedy ok.20-25 lat. Przed przyjęciem święceń kapłańskich odbył studia u franciszkanów. W zakonie piastował różne stanowiska m.in.kaznodziei. Był światłym kapłanem i teologiem. Kilkakrotnie obierano go na przełożonego klasztoru w Krośnie i Lwowie, był też kustoszem między 1443 a 1461 r. Po zlożeniu tej funkcji powierzono mu urząd kaznodziei we Lwowie. W 1463 r. pod wpływem św. Jana Kapistrana, reformatora franciszkańskiego życia zakonnego, Jan wstąpił do benedyktynów. Ci wysłali go na krótki czas do Poznania. Resztę życia spędził w klasztorze, gdzie piastował różne urzędy. Zarówno jako kaznodzieja, jak i spowiednik odznaczał sie niezwykłą gorliwościa. Mail dar proroctwa. W pełnieniu obowiązków nie przeszkadzała mu nawet utrata wzroku pod koniec życia.

Strona 2 z 3