Back to Top

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (12.04.2020)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym.

2. W ramach oktawy Wielkanocy jutro przypada drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Zadbajmy o udział we Mszy Świętej. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy, które w naszym kościele są celebrowane według świątecznego, następującego porządku: NIEDZIELNYM. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych okolicznych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich.

3, W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

4. W czwartek, 16 kwietnia, przypadają 93. urodziny papieża seniora Benedykta XVI. W naszych prywatnych modlitwach podziękujmy za lata jego posługi w Kościele powszechnym, również tej spełnianej u boku Świętego Jana Pawła II na odpowiedzialnych urzędach kościelnych. Polecajmy też Bożej Opatrzności jego osobę i życie ukryte w zaciszu Watykanu.

5. W Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie złożymy ofiary na uczelnie i wydziały teologiczne w Polsce. Polecam zbiórkę ofiarności Parafian.

6. Przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy – będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta zainauguruje również Tydzień Miłosierdzia. W Jasionnej odpust o godz. 8.00. Prosimy o łączność duchową   , z racji na pandemię , która panuje w świecie.

7. W II DZIEŃ ŚWIAT MSZE ŚWIĘTE  BĘDĄ ODPRAWIANE JAK W NIEDZIELE.
8. . Caritas kontynuuje akcję pomocową. Wszyscy  możemy nabyć wielkanocne świece bo nadal trwa Wielkanoc.
9. Porządek Mszy św. nie ulega zmianie.
10. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej; Niedziela, „Rycerz Niepokalanej”.
11. Bóg zapłać za ofiary składane na renowacje naszej świątyni.
12. Bóg zapłać wiernym  z ul. Geodetów, za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół. W przyszłym tygodniu prosimy o posprzątanie ul. Św. Jana Pawła II 1 -10.
13. Dziękujemy róży p. w. N M P Niepokalanie Poczętej – zelatorka-pani Józefa Materna - za modlitwy tygodniowe i ofiary; w przyszłym tygodniu prosimy róże p. w. M Bożej Cierpliwie Słuchającej – zelatorka – pani - Bożena Lechocka.

 WSZYSTKIM WIERNYM ŻYCZYMY GŁĘBOKIEGO PRZEŻYĆ PŁYNĄCYCH Z ROZWAŻANIA TAJEMNIC PASCHALNYCH :MĘKI,ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA. 
 Niech Chrystus Zmartwychwstały , nasz Zbawiciel, błogosławi solenizantom i jubilatom, a Maryja Pani Różańca św. ma w opiece i chroni przed epidemią.

 


 

Niedziela Zmartwychwstania - Śniadanie wielkanocne w rodzinie

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

>> WERSJA DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA <<

 

 

Tegoroczne śniadanie wielkanocne, spożywane w czasie epidemii, będzie miało wyjątkowy charakter. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienia krótkiej liturgii domowej. Tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę.

Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi pędami zbóż, bukszpanem czy gałązkami wierzby. Główne miejsce na stole zajmują zapalona świeca przypominająca paschał, oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz koszyk z symbolicznymi pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, sól, chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.

Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc:

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział. Alleluja

Następnie prowadzący mówi:

P. Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. W Nim mamy życie wieczne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła będzie też radością naszej rodziny.

 

CZYTANIE EWANGELII

Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10)

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Jezus ukazuje się niewiastom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

 

L. Oto słowo Pańskie.

W. Chwała Tobie, Chryste.

 

 

 

KATECHEZA DOMOWA

Teraz wszyscy siadają, a ojciec rodziny lub inny z domowników przypomina zgromadzonym sens świętowania, zapraszając dzieci – jeśli są obecne – do krótkiego dialogu, przekazując im w ten sposób wiarę oraz ucząc chrześcijańskich i polskich obyczajów. Pomocą ku temu niech będą poniższe treści.

Pascha w czasie epidemii

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. Zaczyna się już w noc z soboty na niedzielę liturgią Wigilii Paschalnej. Wielkanocny poranek w polskiej tradycji wiąże się z kolei z Mszą św. rezurekcyjną, po której w rodzinnym gronie spożywa się wielkanocne śniadanie. To wyraz radości z obecności Pana, który w dzień swego Zmartwychwstania przyszedł do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze.

W tym roku święta wielkanocne są wyjątkowe. Ze względu na panującą w świecie i w naszej ojczyźnie epidemię, nie mogliśmy spotkać się na paschalnym czuwaniu w Wielką Noc, uczestniczyć w rezurekcji ani nawet w sprawowanej w ciągu dnia Eucharystii w naszym kościele. Ale Chrystus zmartwychwstał naprawdę i pokonał śmierć! On chce przychodzić do nas tak, jak przyszedł do Żydów, którzy sprawowali pierwszą Paschę w swoich domach w noc wyjścia z niewoli egipskiej (zob. Wj 12,3). Chrystus już tam był obecny w znaku spożywanego paschalnego baranka, którego krew ratowała Izraelitów przed przechodzącym w nocy przez Egipt Aniołem Niszczycielem (zob. Wj 12, 23). A potem Chrystus po swym zmartwychwstaniu przyszedł do wystraszonych, zamkniętych w Wieczerniku uczniów (zob. Łk 24,35-48). Dziś możemy jakby łatwiej odnaleźć się w tych obrazach. Dziś Chrystus Zmartwychwstały chce przychodzić do naszych domów. Świętujmy więc naszą Paschę. Niech anioł śmierci zabija w każdym z nas wewnętrznego, grzesznego „starego człowieka”, który chciałby żyć tak, jakby Boga nie było (zob. Kol 3, 5-17). Niech Krew Chrystusa, Baranka Bożego przez wiarę ocala nas od śmierci wiecznej (zob. Ef 1,7; Ef 2,13; 1 P 1,19). Bo Chrystus jest! On zmartwychwstał i żyje! A kto wierzy w niego, choćby i umarł, żyć będzie na wieki (por. Łk 11, 25-26).

Spożywając wielkanocne śniadanie, pamiętamy o słowach św. Pawła Apostoła, który pisał: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10,31) i miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa.

 

Symbolika polskiej święconki

 

Baranek z chorągiewką – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne: w Starym Testamencie, podczas ucieczki z Egiptu, Izraelici naznaczyli odrzwia swych domów krwią spożytego baranka. W Nowym Testamencie Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym, a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludzi za cenę własnej krwi. To także symbol łagodności, niewinności i ofiary.

 

Jajko – starożytny symbol nowego życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post i powracały na stoły dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych.

 

Chleb – symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”, i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, o który prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”.

 

Wędlina – symbol baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali rodzinnie w święto Paschy.

 

Ciasto – jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach Wielkiego Postu i zwiastunem Królestwa Niebieskiego: „skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).

 

Chrzan – ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania.

 

Sól – nadaje potrawom smak i chroni je przed zepsuciem. Dlatego Chrystus mówił, że jako jego uczniowie mamy być „solą ziemi”.

 

MODLITWY

Teraz wszyscy wstają, a prowadzący mówi:

P. Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, za cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie

 

•         Módlmy się za Kościół święty, papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, naszych księży…. i cały lud Boży, abyśmy razem byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy...

•         Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.

•         Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego.

•         Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

•         Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.

•         Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli wieczną w chwale zmartwychwstania.

•         Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni nas ufnością w swą Opatrzność, pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne.

 

P. Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

W. Ojcze nasz…

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM

Prowadzący mówi:

P. Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

ŻYCZENIA

Teraz prowadzący składa życzenia tymi lub podobnymi słowami.

P. Z radością gromadzimy się w naszej wspólnocie rodzinnej, która jest Kościołem domowym, aby uroczyście świętować dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzę nam tu obecnym, aby pokój i radość zawsze były w naszych sercach; abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie, i gdziekolwiek będziemy, oznajmiali że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24, 34).

Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń.

MODLITWA PO POSIŁKU

Po posiłku prowadzący mówi:

P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja

W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

P. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W. Amen. Alleluja.

Na zakończenie odmawia się modlitwę „Królowo nieba”

P. Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
W. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
P. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
W. Módl się za nami do Boga, Alleluja!

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

P. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ (05.04.2020)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Nie będziemy błogosławić palmy. My kapłani odprawiamy Msze św.  jak w niedzielę, ale bez waszego udziału fizycznego. Jak wiecie , ze może być tylko 5 osób na Mszy św. i Celebrans. Sytuacja jest wyjątkowa. Panuje groźna dla naszego zdrowia i życia epidemia. Trwamy na modlitwie i wołamy do Boga o darowanie nam win i kar.

2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Świtowy Dzień Młodzieży. Tego roku nie łączymy się  z młodymi, którzy nie gromadzą się dziś w stolicach diecezji z racji epidemii korona wirus. Prosimy Boga, aby zawsze pragnęli bliskości z Chrystusem i ciągle odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

3. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez duchowy udział w bogatej liturgii tego okresu. Korzystamy  z pośrednictwa mass- mediów, które będą transmitować liturię Wielkiego Tygodnia, w godz.19.00 w telewizji regionalnej.

4. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum. Nie będzie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Liturgia wielkoczwartkowa o godz. 18.00 – maksymalnie 5 wiernych.

5. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Nie będzie również adoracji krzyża. Za uczestnictwo w adoracji kiedyś można było uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu  do grobu Pańskiego. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 18.00, ale tylko dla piątki wiernych, a pozostali wierni  trwają w komunii ze swoimi kapłanami. . Drogę Krzyżową odprawimy również w naszych rodzinach- prywatnie..

6. Wielka Sobota nie będzie  dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Nie pobłogosławimy pokarmów na stół wielkanocny.. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.

7. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz.18.00, bez udziału wiernych..

8. W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania w Jasieniu i Jabłońcu o godz. 6.00  będziemy sprawować Uroczystą Liturgię Zmartwychwstania Pańskiego, z racji na epidemie bez procesji rezurekcyjnej.
W pierwszy DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH MSZE ŚW. w JASIENIU O 6.00; 09.00 i o 12.O0  i NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 18.00. MSZA ŚW. W JASIONNEJ O GODZ. 9.00.
9. W II DZIEŃ ŚWIAT MSZE ŚWIĘTE  BĘDĄ ODPRAWIANE JAK W NIEDZIELE.
10 . Caritas kontynuuje akcję pomocową. Przy wyjściu ze świątyni możemy nabyć wielkanocne ŚWIECE.
11. Z pomocą Bożej łaski i błogosławieństwa wejdźmy w przeżycia tego Wielkiego Tygodnia, abyśmy mogli doświadczać przechodzenia ze śmierci grzechu do życia w łasce i wolności dziecka Bożego.

12. Porządek Mszy św. nie ulega zmianie.

13. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej; Niedziela, „Rycerz Niepokalanej”.
14. Bóg zapłać za ofiary składane na renowacje naszej świątyni.
15. Bóg zapłać wiernym  z ul. Granicznej, za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół. W przyszłym tygodniu prosimy o posprzątanie ul. Geodetów
16. Dziękujemy róży p. w. M B Bolesnej – zelatorka pani Janina Górniak - za modlitwy tygodniowe i ofiary; w przyszłym tygodniu prosimy róże p. w. N M P Niepokalanie Poczętej – zelatorka – pani Józefa Materna
17. W tym roku ze względu na stan pandemii koronawirusa nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego w Niedzielę Zmartwychwstania Głowa rodziny dokona poprowadzi wspólną modlitwę oraz dokona pobłogosławienia pokarmów, którymi następnie rodzina podzieli się pobłogosławionym jajkiem składając sobie życzenia.
18. W Niedziele Bożego Miłosierdzia tradycyjnie obchodzimy odpust w Jasionnej, ale z racji na obecny stan epidemiologiczny, o godzinie 8:00 w ramach Mszy św. niedzielnej.
21. WSZYSTKIM WIERNYM ŻYCZYMY GŁĘBOKIEGO PRZEŻYCIA TRIDUUM PASCHALNEGO. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY I ROZWAŻAŃ MĘKI PANA JEZUSA,  

 Niech Chrystus, nasz Zbawiciel, błogosławi solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia.

 


 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (29.03.2020)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwie  Drogi krzyżowej – piątek 16. 15. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach. Tego roku nie pójdziemy ulicami naszego miasta, chociaż bardzo pragnęliśmy to uczynić. .

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej Msza Święta o godz. 18.00.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tej intencji w naszym kościele od godz.17.00  W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa o godz. 7.00.

4. Nie będzie odwiedzin chorych z racji I piątku miesiąca. Rozumiemy sytuację!!!

5. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

6. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych  pobłogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

7. W niedzielę porządek Mszy św. w naszej parafii jest bez zmian. W dni powszednie Msze św. będą rano o 7.00 i wieczorem o 18.00, a w sobotę o 17.00.

9. Zachęcamy ponabywania i czytania prasy katolickiej :”Niedzieli”, Gościa Niedzielnego” i odbieramy u Pana Walerka – kościelnego – Rycerza Niepokalanej”- są do nabycia wolne egzemplarze

10. Codziennie odmawiamy prywatnie różaniec , koronkę i modlitwy . Dziękuje róży p.w. św. M Bożej Wniebowziętej – zelatorka – pani Teresa Mączka z siostrami - za ofiary i modlitwy, a w przyszłym tygodniu- różaniec , koronkę poprowadzi róża p.w. M Bożej Bolesnej – zelatorka – Janina Górniak.

11. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

12. DZIĘKUJEMY WIERNYM Z UL BUCZKA 10,12 i Pekin za posprzątanie świątyni i ofiary na Kościół, w przyszła sobotę dalej ul. Graniczna..

13. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych we wszystkich kościołach parafii. Intencja Apostolstwa Modlitwy na kwiecień 2020:

  • Intencja powszechna— Wyzwolenie się z uzależnień

 

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

SOLENIZANTOM I JUBILATOM NOWEGO TYGODNIA SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ZYCZENIA:ZDROWIA, OPTYMIZMU , ODWAGI I  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO. nIECH PAN DARZY SWOJĄ MIŁOŚCIA , A MARYJA OTACZA OPIEKĄ.

 

Strona 13 z 28