Back to Top

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (21.03.2021)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. O godz. 16.15 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną. A o 17.00 Msza Święta z modlitwą o umocnienie rodzin.  Zapraszamy wszystkich, a szczególnie małżeństwa, które w lutym obchodzą kolejną rocznicę ślubu

3. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

4. W każdy wtorek marca po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii (młodzieńców, kawalerów, mężów, ojców, dziadków) na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, aby dobrze wypełniali zadania powierzone im przez Boga.

5. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Msze święte będą w Jasieniu o godz. 9.00 i 17.30, a na wioskach o godz.16.00. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie grudniowej nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wielu z naszych parafian podjęło duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne podczas Mszy św. tego dnia. Szczegóły w folderach wyłożonych w przedsionku kościoła.

6. W najbliższy piątek, 26 marca, o godz.16.00 droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży, a o 7. godz. 16.30 dla dorosłych.

7. Dziękujemy wiernym za sprzątanie świątyni z ul. Wąska 2 a,b,c, 9,11, 13 w przyszłym tygodniu prosimy dalej ul. Wąska 4 a,b.

8. Dziękujemy róży p w.  Matki Bożej Bolesnej zelatorka- pani Janina Górniakza modlitwy całego tygodnia w  tym tygodnia, w przyszłym tygodniu  róża p. w. NMP Niepokalanie Poczętej – zelatorka – pani Józefa  Materna z siostrami.

9. W tygodniu Msze św. w dni powszednie będą  rano o  7 .00  , a  wieczorem o godz. 18.00, a w niedziele jak zawsze.

10 .Dziękujemy za ofiary składane na renowację i  utrzymanie naszych świątyń. 

11. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej : Niedziela, Gość niedzielny, Rycerz Niepokalanej.

12. Zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Obrazy, aż do początku Wigilii Wielkanocnej

13. Przypominamy wszystkim o jałmużnie postnej, którą należy przesłać do Kurii.

14. W przyszłą niedzielę -będzie Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE JASIEŃ 13-16.03.2021r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

JASIEŃ 13-16.03.2021r.

”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"

 

 

 

Sobota - 13.03.2021r.

17:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

Szczególnie na tę Eucharystie zapraszamy członków grup parafialnych.
 

Niedziela - 14.03.2021r.

8:00 - Jasionna -Msza św. z nauką rekolekcyjną

9:00 - Jasień - Msza św. z nauką rekolekcyjną

10:30 - Jabłoniec - Msza św. z nauką rekolekcyjną

12:00 - Jasień - Msza św. z nauką rekolekcyjną

16:15 - Jasień - Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

17:00 - Jasień - Msza św. z nauką rekolekcyjną

Przed Mszami możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
 

Poniedziałek - 15.03.2021r.

9:00 - Jasień - Msza św. z nauką rekolekcyjną

16:00 - Jasionna - Msza św. z nauką rekolekcyjną

17:00 - Jabłoniec - Msza św. z nauką rekolekcyjną

18:00 - Jasień - Msza św. z nauka rekolekcyjną

Przed Mszami możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania

 

Wtorek - 16.03.2021r.

9:00 - Jasień - Msza św. z nauką rekolekcyjną

16:00 - Jasionna - Msza św. z nauką rekolekcyjną

17:00 - Jabłoniec - Msza św. z nauką rekolekcyjną

18:00 - Jasień - Msza św. z nauką rekolekcyjną

Przed Mszami możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania


 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (14.03.2021)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

1. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

2. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne, w których MOGĄ  uczestniczyć wszyscy parafianie. Poprowadzi je ks. dr Piotr Bartoszek -biblista. Będą trwały do wtorku włącznie według planu umieszczonego na plakatach, na ulotkach i na stronie internetowej parafii. To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem – Jezusem Chrystusem. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą przeżyjemy w poniedziałek i we  wtorek. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, spowiedź, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego pozwalają nam uzyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy szansę, jaką daje nam Kościół.

 

3. Dziś o godz.16.15  gorzkie żale z kazaniem pasyjnym .

4. Dziękujemy za sprzątanie świątyni z ul. Tokarska a w przyszłym tygodniu prosimy dalej ul. Wąska 2 a b c,10,11,13

5. Dziękujemy róży p w.  Matki Bożej Wniebowziętej – zelatorka – pani Teresa  Mączka za modlitwy całego tygodnia w  tym tygodnia, w przyszłym tygodniu  róża p. w. Matki Bożej Bolesnej – zelatorka – Janina Górniak o godz. 16.00

6. W tygodniu Msze św. w dni powszednie będą  rano o  9.00  (poniedziałek i wtorek), a poźniej  o  7.00 rano wieczorem o godz. 18.00, a w niedziele jak zawsze.

7. Dziękujemy za ofiary składane na renowację i  utrzymanie naszych świątyń.  Za tydzień taca pójdzie na remont naszej świątyni.

8. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej : Niedziela, Gość niedzielny, Rycerz Niepokalanej.

9. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

10. W każdy wtorek marca po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii (młodzieńców, kawalerów, mężów, ojców, dziadków) na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, aby dobrze wypełniali zadania powierzone im przez Boga.

11. W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Podczas wieczornej Mszy Świętej otrzymają szczególne błogosławieństwo. Zapewne będą otoczeni miłością i życzliwością najbliższych, których również serdecznie zapraszamy na Eucharystię. I mała podpowiedź: uroczysta postna kolacja w gronie rodziny na pewno będzie miłą niespodzianką. Msze  św będą w Jasieniu o godz. 9.00 i 17.00. 

12. Droga krzyżowa w piątki o godz.16.00 dla dzieci  i młodzieży, a  16.30 dla dorosłych.

13. W przyszłą niedzielę o godz.12.00 (jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca) zapraszamy na Mszę Świętą o umocnienie rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Zapraszamy wszystkich, szczególnie tych, którzy w marcu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

14. W tym tygodniu patronuje nam:– w piątek 19 marca – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Świętej Rodziny

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Strona 14 z 22