Back to Top

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (15.03.2020)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne  godz. 16.00 ( dzieci i młodzież) i 16.30 (dorośli)  i niedzielnych Gorzkich żalach o godz. 17.50 z kazaniem pasyjnym. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Taca zbierana podczas Gorzkich Zali idzie na kwiaty do Bożego Grobu.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

3. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.

4. W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz wieczorną Eucharystię o godz. 17.00. Prośmy, aby Matka Najświętsza wspierała nas na drogach wielkopostnego nawrócenia.

5. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 i 17.00  tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

6. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritas, która pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni własnemu losowi. Jak co roku Caritas rozprowadza świece wielkanocne w cenie po 15.00 zł – wy wesprzeć ubogich. Zachęcamy do kupna świec wielkanocnych!!

7. ZA TYDZIEŃ – OD 21.03 (SOBOTY DO WTORKU DLA DOROSŁYCH , A DLA DZIECI DO ŚRODY) –BĘDĄ W PARAFII JASIEŃSKIEJ 

PLAN REKOLEKCJI PARAFIALNYCH I SZKOLNYCH JASIEŃ (21.03.2020 - 25.03.2020)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

PLAN REKOLEKCJI

PARAFIALNYCH I SZKOLNYCH

JASIEŃ
21.03.2020 - 25.03.2020

 

21.03.2020 sobota - godz. 17:00

          Msza Święta rozpoczynająca rekolekcje oraz spotkanie grup parafialnych


22.03.2020 niedziela

          8:00 - Msza św. Jasionna

          9:00 - Msza św. Jasień

          10:30 - Msza św. Jabłoniec

          12:00 - Msza św. Jasień

          17:00 - Gorzkie Żale

          18:00 - Msza św. Jasień


23.03.2020 poniedziałek

          7:30 - Msza św. Jasień

          9:00 - kl. V-VIII SP Jasień

          10:45 - kl. 0-IV SP Jasień

          12: 15 - SP Golin

 

          16:00 Msza św. Jasionna

          17:00 Msza św. Jabłoniec

          18:00 Msza św. Jasień


24.03.2020 wtorek - DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

          7:30 - Msza św. Jasień (8:30 - 11:00 spowiedź)

          9:00 - kl. IV-VIII SP Jasień

          10:45 - kl. 0-III SP Jasień

          12:15 - SP Golin

 

          15:30 - 18:00 - SPOWIEDŹ

          16:00 Msza św. Jasionna

          17:00 Msza św. Jabłoniec

          18:00 Msza św. Jasień
 

25.03.2020 środa - zakończenie rekolekcji dla szkół

          9:00 - kl. I-VIII SP Jasień Msza św.

          11:00 - SP Golin Spowiedź, Msza św.

11:00 - Msza św. parafialna z Adopcją Dziecka Poczętego

 

16:00 - Jasionna Msza św. z Adopcja Dziecka Poczętego

17:15 - Jabłoniec Msza św. z Adopcją Dziecka Poczętego

18:30 - Jasień Msza św. z Adopcja Dziecka Poczętego

 

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (08.03.2020)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail


>>DROGA KRZYŻOWA 2020<<


1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych… Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz.16.00 i 16.30  razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz.17.15 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Ofiary zbierane podczas Gorzkich Zali idą na kwiaty do Bożego Grobu.

2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Dzisiaj jest zbiórka do puszek na  misje.

3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

5. Podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszy Świętej o godz. 17.00 jeszcze raz w szczególny sposób polecimy wszystkie niewiasty – te młodsze i starsze – z naszej wspólnoty parafialnej, aby Maryja stała się dla nich wzorem życia żony i matki.

6. W czwartek po Mszy wieczornej w Domu Katechetycznym będzie katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. Obecność obowiązkowa.

7. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

 

>> fotorelacja - kliknij zdjęcie <<

Strona 16 z 29