Back to Top

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA (28.06.2020)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.

2. Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.

3. W środę powierzymy naszą codzienność Matce Bożej Nieustającej Pomocy podczas nowenny o godz. 18.00. Do omodlenia mamy w tym czasie tyle spraw, a Jej Serce, wypełnione miłością macierzyńską i niezrównaną dobrocią, wsłuchuje się w nasze błagania.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co uczynimy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz.17.00 oraz podczas pierwszopiątkowego nabożeństwa. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu w naszym kościele o godz. 18.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Serdecznie zapraszam na Eucharystię i pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 7.00.

5. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystać z sakramentu pokuty. W naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 16.45. Wszystkim wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop był miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego.

6. W piątek, 3 lipca, obchodzimy święto Świętego Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Podczas Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Kościoła na całej ziemi. Będzie to nasza odpowiedź na wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…” – także, a może przede wszystkim, w wakacje. Wszyscy i wszędzie jesteśmy odpowiedzialni za Kościół.  

7.Porządek Mszy św. w niedzielę nie ulega zmianie, a  w dni powszednie o 18.00.
8. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej; Niedziela, Gościa niedzielnego i „Rycerz Niepokalanej”.
9. Bóg zapłać za ofiary składane na renowacje naszej świątyni.

10.  Dziękuję  wiernym     z ul. Kościuszki 10—24 za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół. W przyszłym tygodniu prosimy o posprzątanie z ul. Kościuszki 25- 32

11. Dziękujemy róży p. w.  M P Cierpliwie Słuchającej – zelatorka – pani Bożena Lechocka -  za modlitwy tygodniowe i ofiary; w przyszłym tygodniu prosimy róże p.w. św. Siostry Faustyny: zelatorka – pani Stanisława Komorowska

12. Zakończył się rok szkolny i katechetyczny – mamy wakacje. Życzymy wszystkim dzieciom , młodzieży, rodzicom ,nauczycielom i wychowawcom wspaniałych wakacji.. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakorzenione  powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach wakacyjnych.,    Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje można wybrać się na rekolekcje czy pielgrzymkę a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza w świątyniach, nie tylko podziwiać piękno, ale przede wszystkim oddać cześć Panu całego stworzenia.

13. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

 

W tym tygodniu patronują nam:

·         29 VI – święci Apostołowie Piotr (†około 64 lub 67) i Paweł (†około 67 lub 66), dwa największe filary Chrystusowego Kościoła; obaj byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie, również w Rzymie są ich relikwie.

·         3 VII – św. Tomasz Apostoł (†67), należał do grona Dwunastu powołanych przez Pana Jezusa, zaniósł Ewangelię aż do Indii i tam poniósł śmierć męczeńską.

Solenizantom i Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia i wszelkich Boźych łask.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA (21.06.2020)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Kochani!!! W sobotę w Jasieniu  – 27 czerwca 2020 r. o godz. 9.00- będzie uroczysta Msza św. I KOMUNIJNA-PIERWSZEJ GRUPY DZIECI, KTÓRE CZĘKAJĄ NA TEN DZIEŃ. SPOWIEDŻ ŚW DLA DZIECI RODZIÓW I CHRZESTNYCH BĘDZIE W PIĄTEK OD GODZ.15.00. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA TĘ DOROCĄ UROCZSTOŚĆ. II GRUPA DZIECI PRZYSTĄPI DO I KOMUNII ŚW W OSTATNIA SOBOTĘ SIERPNIA. WSZYSTKIE DZIECI, RODZICÓW I CHRESTNYCH POLECAMY WASZYM MODLITWOM.                                    

1. Trwa czerwiec miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udziałw nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliskich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechyw codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym zdolnym rozgrzaćserca ludzi do miłości do Boga i bliźniego.

2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy DzieńOjca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłościąwypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszam na specjalnąMszęŚw.  o godz. 17.30.

3. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystośćNarodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotowałdrogęPanu Jezusowi. Tęuroczystośćrozpoczniemy jużwieczorem we wtorek MsząŚwiętąwigilijnąo godz. 17.30. W samąuroczystośćMsze Święte o godz. 7.00 i 17.30.

W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który byłza niągotów oddaćżycie. Ciesząc sięnarodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowićsięnad swoim życiem, nad zgodnościąnaszych czynów, słów i postaw z wyznawanąprzez nas wiarąi pobożnością.

4. Jak w każdąśrodę w naszym kościele wieczorem Eucharystia  poprzedzimy jąNowennądo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30 i nabożeństwem do Serca Jezusowego..

5. Porządek Mszy św. w niedzielę nie ulega zmianie, a  w dni powszednie o 7.00 i wieczorem po nabożeństwie czerwcowym – około godz.  17.30.
6. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej; Niedziela, Gościa niedzielnego i „Rycerz Niepokalanej”.
7. Bóg zapłać za ofiary składane na renowacje naszej świątyni.

8.  Dziękuję  wiernym     z ul. Kościuszki 1-8 do końca. za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół. W przyszłym tygodniu prosimy o posprzątanie z ul. Kościuszki 10- 24.

9. Dziękujemy róży p. w. N M P Niepokalanie Poczętej – zelatorka – pani Józefa Materna -  za modlitwy tygodniowe i ofiary; w przyszłym tygodniu prosimy róże p. w. MB Cierpliwie Słuchającej  – zelatorka  - PANI BOŻENA LECHOCKA.

10. Zbliża siękoniec roku katechetycznego i szkolnego. W piątek - 26 CZERWCA- Msza św.  na zakończenie roku szkolnego będzie o godz.8.00  Zapraszamy na to wspólne dziękczynienie dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli i wychowawców. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakorzenione  powinno byćofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosićale i dziękowaćza otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach, szczególnie w piątek.  Będziemy teżprosićo dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje można wybraćsięna rekolekcje czy pielgrzymkęa odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza w świątyniach, nie tylko podziwiaćpiękno, ale przede wszystkim oddaćcześćPanu całego stworzenia.

11. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazańnie ma wakacji, a na urlop warto zabraćze sobąróżaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

Solenizantom i Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia i wszelkich Boźychłask.

Zakończenie Oktawy - fotorelacja

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA (14.06.2020)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

1. Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy: na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństwa czerwcowego. Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam dany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości.

2. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie o godz.17.30 gromadzimy się w naszym kościele na Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa i podążamy w procesji za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Zachęcam wszystkich parafian do licznego udziału w tej naszej wspólnotowej modlitwie. W niedzielę procesja będzie po Mszy św. o godz. 12.00

3. W środę kierujemy nasze serca ku Matce Bożej Nieustającej Pomocy podczas nowenny o godz. 17.30. Zaraz po tym nabożeństwie sprawujemy Eucharystię w kolejny dzień oktawy Bożego Ciała.

4. W czwartek, 18 czerwca, zakończenie tradycyjnej oktawy uroczystości Bożego Ciała. Po wieczornej Mszy Świętej o godz. 17.30 wyruszy procesja wokół kościoła. Niech liczny udział w tej liturgii świadczy o naszej wierze w prawdziwą, realną obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych, o naszym odważnym wyznawaniu tej tajemnicy wiary. Po procesji poświęcimy wianki, W  kościołach filialnych ta czynność dokona się w piątek podczas Mszy św. ku czci serca Jezusowego o godz. 16.00..

5. W piątek, 19 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.  Tego dnia w Jasieniu będą o godz. 9.00 i 17.30, a na wioskach o godz. 16.00. Tego dnia jest odpust w Lubsku w parafii Serca Jezusowego. 

6. W sobotę, 20 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Gorąco zachęcam do licznego udziału w liturgii i wspólnotowej modlitwie tych najbliższych uroczystych dni.

7. W sobotę przypada też ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca, to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. W naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach.

8.Porządek Mszy św. w niedzielę nie ulega zmianie, a  w dni powszednie o 7.00 i wieczorem po Mszy św. o 17.30  i nabożeństwie czerwcowym .
9. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej; Niedziela, Gościa niedzielnego i „Rycerz Niepokalanej”.
10. Bóg zapłać za ofiary składane na renowacje naszej świątyni.
11. Dziękuję  wiernym  z ul. Kolejowa 32 do końca za posprzątanie świątyni i ofiary na kościół. W przyszłym tygodniu prosimy o posprzątanie z ul. Kościuszki 1-8.

12. Dziękujemy róży p. w. MB Bolesnej – zelatorka -pani Janina Górniak za modlitwy tygodniowe i ofiary; w przyszłym tygodniu prosimy róże p. w. N M Niepokalanie Poczętej  – zelatorka – pani Józefa Materna..

13. W dzisiejszą niedzielę  jest zbiórka do puszek na KUL I WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNY W zielinej górze.

W tym tygodniu patronuje nam:

·         17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”.

Solenizantom i Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowie, pokoju, nadziei w sercu i wszelkich Bożych łask i opieki Pani Różańca św.

·        


 

Strona 3 z 22