PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA – 2017- 2021

RADA SYNODALNA   PARAFIA JASIEŃ

Przewodniczący rady Ks. Prałat Roman Wróbel - proboszcz
V- ce przewodniczący Ks. Szymon Kluj - wikariusz
Akcja Katolicka – Prezes Wojciech Łabudziński
Caritas - Prezes  Marzena Kiewlicz
Duchowa Adopcja – Elżbieta Michalska
Burmistrz Jasienia - Andrzej Kamyszek
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego- Helena Sagasz
Przyjaciele Paradyża - Jadwiga Smolnicka
Żywy Różaniec Maria Prokopowicz
Poradnictwo Rodzinne  - Maria Michajluk
Katecheci  - Teresa  Adolińska
Apostolat Maryjny – Teresa Haściło
Ministranci, Lektorzy Konrad Jenderse
Nadzwyczajny szafarz - Stanisław Kawa
Nominacja Tadeusz Hoda - Jasionna
Stanisław Kruszelnicki - Jasień
Monika Jędraszak - Jabłoniec
Maria Zapotoczna - Jasień
Dorota Zwolińska - Wesołowska - Jasień
Wybór Beata Buczek - Jurzyn
Katarzyna Szymczyk - Jasień
Józef Górniak - Jasień
Jadwiga Janik - Lisia Góra
Jadwiga Jankowicz - Jabłoniec
Sławomir Kiewlicz - Świbna
Józefa Kozak - Jasionna
Andrzej Maćko - Bronice
Artur Sawron - Mirkowice
Zbigniew Walczak – Jasień
Andrzej Kociołek - Golin
 Magdalena Sebastian  ZYSK – nominacja -liturgia muzyczna

Małgorzata Kacewicz  - liturgia muzyczna

Walerian Potocki- kościelny 

Ryszard Flinta - organista