W załatwieniu niektórych spraw formalnych, związanych z działalnością kancelarii parafialnej wymagane są specyficzne dokumenty. Przed udaniem się na spotkanie warto zaznajomić się z ich listą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią parafialną    
  

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA: CHRZEST ŚWIĘTY
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony Mk 16, 15-16

Uroczysty Chrzest w naszym kościele odprawiany jest w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:00, czyli tzw. Sumie.
Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością, przynosząc do kancelarii:
-     wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu);
-     nazwiska i imiona chrzestnych, z adresem zamieszkania;
-     zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami;
Przypominamy, iż rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
-     niewierzący czy osoby innej wiary;
-     osoby niepraktykujące;
-     żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu;
-     nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy;
-     prowadzący gorszący tryb życia.
   
NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA: SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako męczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! Mk 10, 6-9

Narzeczeni proszeni są o zgłoszenie się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesięce przed zawarciem małżeństwa na indywidualną rozmowę z księdzem.
Natomiast na miesiąc przed terminem ślubu w kancelarii parafialnej proszeni są o przedstawienie osobiście następujących dokumentów:
-      metryk Chrztu św. do ślubu kościelnego
       (ważnych 3 miesiące - licząc od daty wydania - z adnotacją o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania);
-      dowodów osobistych;
-      ostatnich świadectw z katechezy szkolnej;
-      w przypadku wdowców - metryki śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:
1.    pierwszy to spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe (spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz.: zapraszamy w godzinach pracy kancelarii parafialnej);
2.    drugi na tydzień przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

Warto też zachowywać tradycyjne elementy obrzędowości polskiej, takiej jak błogosławieństwo nowożeńców w domu.
   
NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA: SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Choruje ktoś wśród was?
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone Jk 5, 14-15

Chorych, z posługą sakramentalną, kapłani odwiedzają po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię świętą).
W domu chorego należy przygotować:
-     stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
-     na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.
Wszyscy obecni w domu proszeni są o wzięcie udziału w modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem…
   
NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA: POGRZEB KATOLICKI
Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna por 2Mch 12,43-45

Pogrzeb zgłaszany być powinien w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii parafialnej należy okazać:
-     akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
-     zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od kapelana szpitala;
-     pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał;
-     część karty zgonu do celu pochówku na cmentarzu parafialnym.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego…