Jan urodził się 1414r. w Dukli (DIECEZJA PRZEMYSKA) w rodzinie mieszczańskiej. Legenda głosi, że studiował w Krakowie, jednak brak żródeł historycznych, które potwierdzałyby ten fakt. Po studiach wrócił do Dukli, gdzie jako pustelnik w lasach. Do franciszkanów konwentualnych wstąpił prawdo podobnie w Krośnie między 1434 a 1440 r. Miał wtedy ok.20-25 lat. Przed przyjęciem święceń kapłańskich odbył studia u franciszkanów. W zakonie piastował różne stanowiska m.in.kaznodziei. Był światłym kapłanem i teologiem. Kilkakrotnie obierano go na przełożonego klasztoru w Krośnie i Lwowie, był też kustoszem między 1443 a 1461 r. Po zlożeniu tej funkcji powierzono mu urząd kaznodziei we Lwowie. W 1463 r. pod wpływem św. Jana Kapistrana, reformatora franciszkańskiego życia zakonnego, Jan wstąpił do benedyktynów. Ci wysłali go na krótki czas do Poznania. Resztę życia spędził w klasztorze, gdzie piastował różne urzędy. Zarówno jako kaznodzieja, jak i spowiednik odznaczał sie niezwykłą gorliwościa. Mail dar proroctwa. W pełnieniu obowiązków nie przeszkadzała mu nawet utrata wzroku pod koniec życia.


NIE STRONIŁ TEŻ OD PRACY FIZYCZNEJ W OGRODZIE I KUCHNI. Zmarł we Lwowie 29 września 1484 r. Jan z Dukli od najmłodszych lat zdradzał predyspozycje do głębokiego życia duchowego. W zakonie brał udział we wszystkich nabożeństwach, wyróżniał się kultem do Matki Najświętszej. Często na modlitwie spędzał całe noce. Zaraz po jego śmierci rozwinął się jego kult. Rosła ilość spisywanych cudów i łask, otrzymanych od Boga za jego pośrednictwem. 2 stycznia 1733 Klemens XII ogłosił błogosławionym. JEGO KANONIZACJI DOKONAŁ JAN PAWEŁ II W CZERWCU 1997 R. W KROŚNIE N/W. W IKONAGRAFII PRZEDSTAWIANY JEST W HABICIE ZAKONNIKA, CZASAMI JAKO NIEWIDOMY. JEGO ATRYBUTEM SĄ PROMIENIE ŚWIATŁA.
Jego relikwie spoczywają w kościele w Dukli, a także w naszej Jasieńskiej świątyni. Ten kolejny wielki dar zawdzięczamy Księdzu Arcybiskupowi Dr JÓZEFOWI MICHALIKOWI z Przemyśla. Pozostajemy wdzięczni i zobowiązani. Wspomnienie św. Jana z Dukli od jego kanonizacji jest obchodzone 8 lipca.